Mag-tarmkatarr förorsakad av Rotavirus är den vanligaste orsaken till svår diarré hos barn under tre års ålder. Detta är ett av de många virus som orsakar de infektioner som kallas ”maginfluensa”. Infektionen har inget med influensa att göra. När ett barn infekteras  av Rotavirus är inkubationstiden circa två dygn. Symptomen börjar så med kräkningar följt av fyra till åtta dygn med kraftig diarré. Feber och buksmärtor är vanligt och i de svåraste fallen kan uttorkning ske vilket ibland leder till sjukhusvård. Smittsamheten är mycket hög. Dessutom kan virus utsöndras en vecka före diarré insjuknandet vilket bidrar till att infektionen snabbt kan spridas i barngrupper. De flesta vuxna är inte mottagliga tack vare immunitet de förvärvat som unga.

Vaccin mot Rotavirusinfektion ger ett mycket bra skydd mot allvarligt sjukdomsförlopp med diarré upp till tre års ålder. I Sverige ingår inte denna vaccination i det allmänna programmet men införs 2014  i Stockholm som gratis vaccination. I Örebro län  går det på högkostnadsskyddet. Det finns nu två nya vacciner, Rotarix, som ges i två doser före 24 veckors ålder samt RotaTeq som ges i tre doser före 26 veckors ålder. De är väl prövade. Vanligaste bieffekterna är kräkning, aptitlöshet, feber, utslag, hosta och rinnsnuva. Det ges inte som injektion men skall intas på vårdinrättning.

Föräldrar som efterfrågar detta vaccin kontaktar Vårdcentralen för att få recept, går till apoteket för att hämta vaccinet och bokar så tid på Vårdcentralen för att få barnet vaccinerat. Där tillkommer besöksavgift på 80 kronor.