För snart 20 år sedan började vi vid vårdcentralen i Pålsboda med regelbundna läkemedelsgenomgångar för gamla patienter i särskilt boende. Definitivt var vi först med detta i Örebro län där sådana börjat genomföras först på senare år.

Vid dessa möten träffas ansvarig läkare, sköterska, vårdpersonal och en informationsapotekare för att gå igenom dessa patienters läkemedel. Både experter och lekmän är eniga om att gamla personer skall ha få läkemedel i små doser. Hur ser då verkligheten ut? Ofta annorlunda tyvärr med ibland över tio olika mediciner. Man vet nog ganska bra hur ett läkemedel interagerar med ett annat läkemedel men hur tio olika sorter kan tänkas påverka varandra är svårare att uttala sig om.Ibland kan en medicin ha en förväntad effekt en begränsad tid men på längre sikt kan det vara mera osäkert. Alla mediciner har bieffekter, ofta är det en dosfråga. Medvetande och reaktionsförmåga kan ofta grumlas, kvaliteter särskilt viktiga för gamla.

Konstigt nog vågar vi läkare oftast sätta in det ena läkemedlet efter det andra men vi vågar sällan minska doser eller sätta ut dem. Tillsammans kan vi i läkemedelsgruppen stödja varandra för att finna den mest optimala behandlingen. Vi hoppas även att anhöriga skall stödja oss i detta arbete. Är man som anhörig osäker på medicineringen kan man på vårdcentralen begära en genomgång.

Om de gamla får röra sig mer, får mer mental stimulans och mer sällskap av personal och anhöriga så minskar medicinbehovet. En liten daglig dos alkohol ( exempelvis ett glas vin ) kan hos många öka cirkulationen, aptiten, verka lugnande och rogivande samt även lindra värk.På så sätt kanske livet blir mer uthärdligt för en del.En bättre livskvalitet.