En varm, torr och händelserik sommar är nu till ända och verksamheten återgår nu till normala gängor. Sommartid har vi ingen tidsbeställd verksamhet utan koncentrerar oss mest på det akuta.En hel del personalförändringar har dock skett under denna tid.

I receptionen ser vi återigen vår sekreterare Jenny Eriksson nyligen återkommen efter ett drygt år hemma hos sonen Oliver.Vår erfarna distriktssköterska Anna-Carin Lundvall slutar hos oss denna vecka och börjar vid Lillåns vårdcentral där hon får syssla mer med barn. Vi tackar för goda insatser hos oss och önskar lycka till i framtiden.Ny distriktssköterska efter S. Anna-Carin blir S. Eva Levin vilken redan har arbetat hos oss i ett års tid men nu får en fast tjänst. S. Eva har en mycket bred erfarenhet från de flesta områden och blir en stor tillgång i vår verksamhet. Tyvärr har vi utöver detta drabbats av  sjukskrivningar på både sköterske- och undersköterske-sidan och måste därför förstärka med extra personal en tid framöver.

Läkarsidan är som vanligt bekymmersam och detta har beskrivits i tidigare inlägg. Förutom ordinarie läkare kommer vi i perioder att få se Dr. Arne Postonen, Dr. Peter Vinding, Dr Helene Hellberg samt efter årsskiftet Dr. Caroline Olsson som tidigare arbetat hos oss.Nämnas bör att vi söker ständigt en mer permanent lösning på läkarproblemet.

Som tidigare nämnts samarbetar vi med Kumla vårdcentral när det gäller mödravård. Verksamheten är förlagd till vårdcentralen i Pålsboda även om det är Kumlas barnmorska som utför arbetet. För tillfället ser nu födelsetalen ut att stiga en aning vilket är glädjande.Vårt område är tyvärr annars lite av en avfolkningsbygd vilket bekymmersamt nog påverkar underlaget för ekonomisk ersättning. Det är därför viktigt att så många som möjligt listar sig hos oss. Detta ökar möjligheterna för oss att ha kvar verksamheten i Pålsboda. Detta gäller inte minst distriktssköterskemottagningen i Sköllersta. Ju mer den utnyttjas ju större är chansen att mottagningen överlever.