Hypogonadism är ett tillstånd som innebär att man får låga nivåer av testosteron i blodet. Detta kan ha olika orsaker men  där åldrande kan vara en. Låga testosteronnivåer kan inte bara leda till impotensproblem utan ibland även till nedstämdhet, trötthet, minskad fysisk aktivitet och muskelsvaghet. I långdragna fall kan den som drabbas utveckla minskad bentäthet, fetma, diabetes, förhöjda blodfetter, högt blodtryck och ökad risk för blodpropp.

Du som känner igen dessa symtom skall absolut söka för det.Vi genomför en allmän undersökning där bland annat undersökning av prostatakörteln ingår. En rad blodprover tas exempelvis PSA som kan återspegla sjukdomar i prostatan men viktigast är förstås analys av testosteronvärdet i blodet. Finner man låg nivå och symtombilden stämmer in så är behandlingen mycket enkel. Dels finns den i tablettform men ännu enklare är en gel som man smörjer in i huden. Redan efter några veckor brukar lindringen komma.Eventuella bieffekter brukar vara beskedliga. Viktigt är dock att regelbundet undersöka prostatan. Mannens övergångsålder kan i form av hypogonadism drabba cirka 20 % av män över 60 års ålder.Du som misstänker detta sjukdomstillstånd är välkommen till oss. Vi är frikostiga med dessa undersökningar.