Många vittnar om att vid denna vårdcentral sker arbetet på ett sätt som skiljer sig från andra. Det gäller även arbetsfördelningen. Orsaken är att vi är en liten vårdcentral.

Vi har i högsta grad team-arbete där gemenskap och samhörighet är stor och man hjälper varandra. Stämningen är familjär. I arbetet är inbyggt återkoppling vilket stimulerar lärandet. Det är inte yrkeskategori som bestämmer vem som skall göra vad utan reell kompetens är styrande.

Arbetsfördelningen är individanpassad och ansvarsfördelningen tydlig. Man omfördelar och samarbetar vid arbetstoppar och sätter alltid patienten i centrum. Vid samrådsmöte varje månad löser vi gemensamt nya problem som uppkommit.

Arbetsmiljön är mycket hemtrevlig. Sommartid tar vi gemensam paus i parken utanför vårdcentralen i skydd av våra skotska rododendronbuskage.

För närvarande söker vi

Allmänläkare
Sköterska