Råttgift minskar blodproppsrisk

De som drabbats av allvarlig blodpropp eller har kraftigt förhöjd risk för sådan brukar behandlas med blodförtunnande…


Nationella strokekampanjen fortsätter

Målet med den nationella strokekampanjen är att öka allmänhetens kunskaper om stroke eller slaganfall som det heter på…