Information till Dig som ska påbörja en utredning gällande läkarintyg körkort för att kontrollera nykterhet och drogfrihet.

Som observationstid inräknas perioden mellan inskrivningstillfället och det läkarbesök då intyget utfärdas, därför är det viktigt att Du tar kontakt med oss så snart du fått ditt beslut från Transportstyrelsen. Blanketterna för läkarintyg körkort hittas på Transportstyrelsens hemsida.

Det är viktigt att ta med beslut/föreläggande från Transportstyrelsen till första besöket.

Varför krävs läkarintyg?

Om du ska börja köra lastbil, buss eller taxi kräver Transportstyrelsen läkarintyg för körkort. Orsaken är det ökade ansvar som medföljer för passagerare och medtrafikanter. Man vill belysa synförmåga samt förekomst av eventuella sjukdomar eller tidigare alternativt pågående missbruk av alkohol eller narkotika. För Diabetes krävs ett helt separat intyg.

Förutom en bedömning av synförmåga genomför vi en enkel allmän undersökning. För de som redan har körkort med högre behörighet krävs förnyelse av läkarintyg för körkort vid senast 45 års ålder och därefter vart 5:e år.

Hur går det till?

Ring eller maila till oss för att få en tid för läkarintyg körkort. Vid besöket medtag eventuella blanketter, legitimation, glasögon, optikerintyg samt läkemedelslista om sådan finns. Vi tar ofta ett urinprov. Med läkarundersökning tar hela processen cirka 20 minuter.

Vad kostar det?

Kontakta oss för prisuppgifter och för att vår sjuksköterska ska kunna lägga upp en plan för provtagning och läkarbesök med intygs-skrivande.

Medicinska krav för läkarintyg körkort

Det finns tre behörighetsgrupper med något olika krav.

  • GRUPP I – AM A1 A2 A B BE samt traktor
  • GRUPP II – C1 C1E C CE
  • GRUPP III – D1 D1E D DE Taxi

Synkrav för grupp I är synskärpa minst 0,5 med båda ögonen samtidigt, det räcker med syn på ett öga. Viss form av dubbelseende kan accepteras.
Grupp II och grupp III kräver syn på båda ögonen och det krävs minst 0,1 på det sämsta och minst 0,8 på det bästa ögat.

Om man kräver synhjälpmedel för att uppnå minimikrav så krävs synhjälpmedel även bakom ratten.

Vad gäller hörsel finns inte några krav på speciella undersökningar men för andra sjukdom måste läkaren bilda sig en uppfattning om det kan påverka framförandet av motorfordon.

Kontakta oss för läkarintyg