Vi rekommenderar att ringa in först innan man besöker läkarmottagningen eftersom det är mest praktiskt, men det går självfallet också att få kontakt genom att besöka receptionen. Läkarmottagningen är öppen vardagar 08.00-17.00.

Läkarbesök bokas in i samråd med sköterska vid vårdcentralen. Det gäller alla läkarbesök även de som är akuta. Dessa akutfall brukar förläggas till kl. 13.00–15.00. Även sköterskebesök och sjukgymnastbesök kan beställas. Ganska ofta sker även besök enbart för provtagning på laboratoriet.

Övrig tid hänvisas patienter till vårdcentralernas jourmottagning i södra länsdelen, Kumla vårdcentral Sörbyvägen 8, 692 34 KUMLA. Tfn: 019-602 91 20 Öppettider: 08.00-17.00