Malignt melanom är en av de hudsjukdomar som ökar mest i Sverige.Vid tidiga former är den oftast botbar. Sök därför läkare i tid med alla misstänkta hudförändringar.Ett vanligt pigmentmärke ( naevus ) utvecklas ofta i barnaåren. Hos äldre kan de tillbakabildas och rentav försvinna. Ett sådant märke blir sällan över 6 mm i diameter och är i allmänhet välavgränsat , jämnbrunt i färgen , ibland lätt upphöjd och behårat. Undersök huden någon gång per månad med hjälp av en spegel och eventuellt någon närstående. Reagera på märken som förändras i storlek eller färg och sådant som blir sårigt. Vid minsta osäkerhet sök oss på vårdcentralen för bedömning. Vi har till vår hjälp ett instrument , ett Dermatoscop , vilket ökar träffsäkerheten i bedömningen. Vi tar ofta bort hudmärken och skickar på analys.

Angående solande ; undvik att ”steka” Er i solen. Undvik solen mellan kl. 11-14. Använd solskydd , kläder , parasoll , mössa och solskyddskrämer. Undvik solarium. Var särskilt mån om barnen så De tidigt får vana att skydda sig.