Till barnmorskemottagningen, Vårdcentralen Pålsboda, Norra Promenaden 5 Pålsboda är Ni välkomna under graviditeten då vi erbjuder regelbundna besök och kontroller. Vi samtalar också om förberedelser inför föräldraskapet, relationer och Ni har också möjlighet att delta i föräldragrupp.
Ni är även välkomna till oss för att få råd om preventivmedel. Vi informerar om sexuellt överförbara sjukdomar och tar eventuellt olika prover.
Vi utför också gynekologiska cellprovskontroller som alla kvinnor mellan 23 och 59 år får inbjudan till.

 

Kontakt

Ni är välkommen till oss efter tidsbeställning. När Ni ringer kommer Ni till en telefonsvarare som tar emot Ert telefonnummer. Sedan ringer vi upp Er på en given tid. Telefontid: 08.00-17.00.

Telefon:019-602 98 35

Denna verksamhet är ett samarbete mellan Vårdcentralerna i Pålsboda och Kumla för att på så sätt trygga tillgången på barnmorska och mödravård.
Tillgång till ungdomsmottagning får vi genom Kumla vårdcentral.