Ryggont är en mycket vanlig ”åkomma”. De flesta med en akut påkommen ryggsmärta blir återställda inom 3-4 veckor, oberoende av behandling. I vissa fall kan dock besvären bli mer långdragna eller ofta återkommande.En naturlig önskan är då, hos många, att ryggen skall röntgas.För många år sedan var det vanligt att man frikostigt utförde sådan röntgen.Man har dock analyserat vad dessa mängder av undersökningar gav i utbyte av värdefull information. Grovt kan sägas att före 20 års ålder och efter 60 års ålder kan finnas skäl att vara mera frikostig med röntgen. Mellan åren 20 till 60 bör man vara motsvarande restriktiv. Röntgen är en kostbar resurs och utsätter dessutom Patienten för strålning. I de fall man ändå röntgar så har ofta någonting annat i status än bara värk varit vägledande för att ställa diagnos.

Motsvarande resonemang kan ofta användas när det gäller artros ( nötningsskador ) i olika leder i kroppen. Den diagnosen är i de flesta fall klinisk , det vill säga ställs vid läkarens kroppsundersökning och kräver sällan hjälp av röntgen. Om leden skall opereras måste den dock röntgas först.