Våren 2024 kommer hela Region Örebro län byta journalsystem. Det innebär att även vi på Pålsboda Vårdcentral kommer byta till samma journalsystem som övriga regionen. Det är en förändring vi väntat länge på och ser fram emot. Vi får idag en hel del frågor runt detta och för dig som patient blir det en positiv förändring. Redan nu ingår vi i förarbeten för att säkerställa en bra övergång.