BMI ( body mass index ) anses vara ett riktigare mått än vikten för att exempelvis indikera övervikt eller fetma. BMI-värdet får man genom att dividera vikten med kvadraten på längden. En person som väger 80 kg och är 1,75 cm lång får BMI 26 ( 1,75 x 1,75 = 3,0625 80 kg/ 3,0625 = 26,1 )

BMI > 40 kallas Extrem fetma
BMI 35-40 kallas Svår fetma
BMI 30-35 kallas Fetma
BMI 25-30 kallas Övervikt
BMI 18,5-25 kallas Normalvikt
BMI <18,5 kallas Undervikt

BMI över 25 medför i stigande grad ökad hälsorisk.

Midjemåttet, som mäter bukfettet, mäts i stående efter utandning, mittemellan nedersta revbenskammen och höftbenskammen.. Mätningen görs på morgonen före frukost.

Män midjemått över 94 cm medför ökad hälsorisk
Män midjemått över 102cm medför kraftigt ökad hälsorisk.

Kvinnor midjemått över 80 cm medför ökad hälsorisk
Kvinnor midjemått över 88 cm medför kraftigt ökad hälsorisk.