Varför bör män gå och ta ett regelbundet PSA-prov och var innebär det? Ett PSA tar man för att utreda prostatacancer som är Sveriges vanligaste cancerform. Ungefär 10000 män som får denna sjukdom årligen. Förekomsten är vanligast efter 55-års ålder, men ibland kan den debutera redan när man fyllt 40 år. I Sverige är genomsnittsåldern vid diagnos runt 70 år och varje år dör cirka 2400 personer av denna sjukdom.

PSA-prov regelbundet minskar dödligheten

Omfattande forskning har på senare år visat att överlevnaden är betydligt bättre i den grupp män som regelbundet går och tar PSA-prov. Överlevnaden förlängs i genomsnitt med 8 år hos män där cancern upptäcks tidigt. Det råder därför ingen tvekan om att regelbundna PSA-prov är av stort och livsavgörande värde i kampen mot prostatacancer. Rekommendationen är att män börjar redan i 45-årsåldern med att ta dessa prover.

Vad betyder förkortningen PSA?

PSA är en förkortning av ”prostataspecifikt antigen” och det är ett enzym som har till uppgift att hjälpa till vid befruktning. Vid cancer brukar värdet stiga, men det betyder inte att det är specifikt relaterat till denna sjukdom. PSA-värdet kan stiga av andra skäl, exempelvis vid en godartad förstoring eller inflammation i prostatan. Även friska män har små mängder av PSA i blodet. Blodprovet tas i armvecket och värdet betraktas som helt normalt under 3,0 mikrogram/l. Framförallt är det viktigt med regelbunden provtagning då man kan hela tiden kan jämföra med sig själv och med tidigare tagna prover för att upptäcka plötsliga höjningar som behöver undersökas ytterligare. Läs mer om PSA-prov på Cancerfonden.