De som drabbats av allvarlig blodpropp eller har kraftigt förhöjd risk för sådan brukar behandlas med blodförtunnande läkemedel. Enklaste varianten på detta är dagligt intag av en liten dos acetylsalicylsyra. Ofta räcker dock inte den behandlingen utan man måste ta till Warfarin i noggrant kontrollerade mängder. Warfarin ingår annars i råttgift. Detta läkemedel ordineras individuellt med ledning av blodprovskontroller där tunnhetsgraden undersöks. I väl inställda fall kan kontroll ske var 4:e – var 6:e vecka, annars oftare. Den vanligaste komplikationen till behandlingen är blödning, ibland med allvarlig utgång. Man beaktar alltid blödningsrisken innan behandling ges. Vinsten måste vida överstiga riskerna. Antalet som får denna behandling har ökat de senaste åren. Vi har nog ett 40-tal som regelbundet kontrollerar sig hos oss i Pålsboda. Nya patientgrupper har på senare år fått denna behandling bland annat personer med återkommande, kortvariga flimmerattacker på hjärtat.