Cancer i prostata är Sveriges vanligaste cancerform. Circa 10000 män får årligen denna sjukdom , främst efter 55 års ålder. Ibland kan den debutera redan i 40-årsåldern. I vårt land är genomsnittsålder vid diagnos 70 år. Circa 2400 personer i vårt land dör av denna sjukdom per år. På senare år har omfattande forskning visat att överlevnaden är bättre i den grupp av män som kallas regelbundet för PSA-testning.Hos var och en där cancern upptäcks tidigt förlänger man överlevnaden med i genomsnitt åtta år. Det råder därför ingen tvekan om att regelbunden testning av PSA är av stort och livsavgörande värde i kampen mot prostatacancer.

Män bör redan i 45-årsåldern ta sina första PSA-prov. PSA är en förkortning av ”prostataspecifikt antigen”, ett enzym som har till uppgift att hjälpa till vid befruktning. Det stiger vid cancer men är inte specifikt vid denna sjukdom.Värdet kan stiga även av andra skäl exempelvis godartad förstoring och inflammation. Även friska män har små mängder av PSA i blodet. Själva blodprovet tas i armvecket och värdet betraktas som helt normalt under 3,0 mikrogram/l . Framförallt ser det ut som om regelbunden testning är viktig där man jämför  med sig själv och tidigare prover och plötsliga höjningar bör skyndsamt undersökas vidare