Bältros eller herpes zoster orsakas av ett virus, herpesvirus, som också tidigare i livet orsakar vattkoppor. Alla som haft vattkoppor, nästan 100%, bär detta virus i kroppen resten av livet.Det ligger slumrande i centrala nervsystemet i olika nervrötter och kan när som helst aktiveras, av för oss okända skäl, och ger då upphov till en sjukdomsbild som kallas bältros. Var fjärde svensk får detta under sitt liv. De första symtomen är en brännande smärta i huden längs den drabbade nerven och efter några dagar dyker blåsor upp i området, ofta i täta grupper. Utslagen ligger ofta bandformigt efter ena kroppssidan eller som ett bälte.

Det finns läkemedel som hämmar viruset men det måste tas inom 72 timmar, dessutom förhindrar det inte nya utbrott. I Sverige insjuknar ca. 25000 per år i denna sjukdom.De flesta över 50 år och av dessa får ca. 20 % långvarig nervsmärta i efterförloppet. Cirka 200 kan få komplikation i form av hjärninflammation med nedsatt kapacitet.

Nu har det kommit ut ett vaccin som skyddar bra mot bältros. Det är godkänt för vaccination av personer över 60 år och endast en injektion räcker. Det har redan givits i mer  än 10 miljoner doser i Nordamerika och Storbritannien. En fördel är att det ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Välkommen till oss för en beställning.