Välkommen till Pålsboda Vårdcentrals nya hemsida!
Denna vårdcentral är historiskt väl förankrad då verksamheten startade redan i början av artonhundratalet.” Since 1803″ skulle vi kunna skriva på skylten.
Emellertid måste även gamla väletablerade verksamheter förändra sitt arbetssätt alltefter tiden går. Anpassa sig till nya trender. Detta gäller inte minst informationen till patienter och kunder. För snart tjugo år sedan började vi skicka ut ett informationsblad en gång årligen till alla våra intressenter med aktuell information om personal , verksamhet, sjukdomar, förebyggande hälsovård, läkemedel och mycket annat. Detta blev mycket populärt. Nu kräver ett informationsblad mycket arbete och tar tid att producera. Det går helt enkelt inte tillräcklig snabbt att få ut nödvändiga nyheter. Där kommer bloggen in. En anpassning till nya tidens sätt att kommunicera. Vi tycker dessutom att vi har mångåriga och väl underbyggda erfarenheter att dela med oss av och det kan mycket väl ske i denna form. Vi förväntar oss självfallet givande kommentarer på dessa inlägg.