Våra priser på Pålsboda Vårdcentral. Det bästa är att ringa oss om du har frågor gällande prislistan eller om det är något saknas.

Priser för vaccinationer

 • Läkarbesök 200 kr
 • Hembesök läkare 200 kr
 • Besök sjuksköterska och sjukgymnast 200 kr
 • Provtagning 100 kr

Priser för provtagning utan läkarordination (vuxna över 20 år)

 • Hb 110 kr
 • SR (sänka) 110 kr
 • Blodfetter 110 kr
 • Urinprov (redia) 110 kr
 • Blodsocker 110 kr
 • Sköldkörtelhormon (TSH) 200 kr
 • PSA (prostataprov) 275 kr
 • Allergitest (phadiatop) 310 kr
 • FHBx3 (3st prover för att spåra blod i avföringen) 250 kr
 • Operation av 1-2 st hudmärken 1200 kr, med cellanalys 1400 kr

Sedan en tid tillbaka är det ändrade ersättningsregler vad gäller patienter som besöker andra vårdcentraler än den man själv är listad på. Nu får vårdcentralerna endast ersättning för tre besök/år per patient. Detta innebär tyvärr lite förändringar för dig som patient. Du har rätt att gå tre gånger under ett år på en annan vårdcentral än den du är listad på.
Efter tre besök kan vi inte längre ta emot dig om du inte listar om dig till vår vårdcentral. Detta gäller alla besökstyper.