Distriktssköterska

Kontakt med distriktssköterska får man genom läkarmottagningen. Här kan man få hjälp med omläggningar, injektioner samt förskrivning av hjälpmedel. Man kan också få en del enklare provtagningar samt kontroll av blodtrycket.

Telefon: 0582-401 91

Barnavårdcentral

Distriktssköterska med ansvar för barnavårdscentral kommer från Kumla vårdcentral med vilken vi har samarbete. Mottagningen sker i Pålsboda. Vill man mellan dessa mottagningar rådfråga via telefon så sker det genom Kumla vårdcentral som har telefontid 08.00-17.00.

Telefon: 019-602 91 78