Bli patient på Pålsboda Vårdcentral genom att lista dig

Företagshälsovård

Vår service gentemot företag har fungerat i många år och vilar på principen att man får det man betalar för.

Läkarmottagning

Genom kontakt med läkarmottagningen får man tid vid sjukdom, provtagning, sjukgymnastik eller läkartidsbeställning.

Vaccination

Vi har sedan många år bred erfarenhet av vaccinationer och får genom Reserådet ständigt uppdaterad information.

Alkolåsintyg

Möjligheten att prova ut alkolås kräver omfattande provtagningar och bedömningar under lång tid.

Körkortsintyg

Ytterst få vårdcentraler tar emot för körkortsintyg för högre behörighet i Örebro region.

Fri provtagning

Eftersom många efterfrågar möjligheten att ta blodprover utan läkarordination, så erbjuder vi det.

Sveriges första privata vårdcentral

Pålsboda Vårdcentral har sedan 1992 drivits i privat regi och utför i huvudsak vård på entreprenad för Region Örebro län. Vårdutbudet innefattar allmän läkarvård, sjukgymnastik, barnhälsovård, astmamottagning, diabetessköterska, vaccinationsmottagning och företagshälsovård.

Telefon- & läkartillgänglighet