Bli patient på Pålsboda Vårdcentral genom att lista dig

Företagshälsovård

Vår service gentemot företag har fungerat i många år. Hör av dig till oss så hjälper vi ditt bolag.

Läkarmottagning

Genom kontakt med läkarmottagningen får man tid vid sjukdom, provtagning, sjukgymnastik eller läkartidsbeställning.

Vaccination

Vi har sedan många år bred erfarenhet av vaccinationer och får genom Reserådet ständigt uppdaterad information.

Alkolåsintyg

Möjligheten att prova ut alkolås kräver omfattande provtagningar och bedömningar under lång tid.

Körkortsintyg

Ytterst få vårdcentraler tar emot för körkortsintyg för högre behörighet i Örebro region.

Fri provtagning

Det är stor efterfrågan på möjligheten att ta blodprover utan läkarordination. Vi erbjuder det.

Sveriges första privata vårdcentral

Pålsboda Vårdcentral har sedan 1992 drivits i privat regi och utför i huvudsak vård på entreprenad för Region Örebro län. Vårdutbudet innefattar allmän läkarvård, sjukgymnastik, barnhälsovård, astmamottagning, diabetessköterska, vaccinationsmottagning och företagshälsovård.

Telefon- & läkartillgänglighet