Kort om verksamheten

Sedan första oktober 1992 drivs Pålsboda vårdcentral aktiebolag i privat regi. Vård utföres på uppdrag för Region Örebro Län. Vårdcentralen är numera ansluten till Hälsoval.

Vid vårdcentralen arbetar 14 personer. Förutom allmänläkarvård har vi sköterskor, sjukgymnast, barnhälsovård, mödrahälsovård, astma-mottagning, diabetessköterska, vaccinationsmottagning samt hälsoservice för företag.

Vi är förhållandevis lättillgängliga vid vårdcentralen och det vanliga är att kontakt sker via telefon. Besöken sker i en miljö som ger en lugn och rogivande atmosfär. Den liknar inte någon annan vårdcentral.

Ofta gäller det att patienten behöver ett akut besök. Helst föredrar vi då att få se patienten och inte bara ha kontakt via telefon. För att man skall hinna komma till för ett akutbesök så förlägger vi ofta dessa mellan kl. 13.30–15.00.

Vi har också en ganska välfrekventerad laboratorieverksamhet där dels våra egna patienter får prover tagna men där sjukhuset också skickar patienter för provtagning. På laboratoriet förekommer både undersköterska och sjuksköterska.

När det gäller de stora folksjukdomarna diabetes och högt blodtryck så har vi särskilda separata mottagningar där man blir kallad till undersökning.
Separat mottagning sker också för astma, KOL och företagshälsovård.

Vid mottagningen sker medicinska utredningar men också det som kallas chirurgia minor, små enkla operationer. Vi utnyttjar ofta röntgenundersökningar vid USÖ samt specialister för konsultation i fall som vi inte klarar själva.

Vi har ett nära samarbete med Kumla vårdcentral och det gäller barnavårdscentral, mödravårdscentral och ungdomsmottagning.
Vi utför också en hel del undersökningar till grund för intygsskrivande ex vis körkortsintyg med högre behörighet, alkolås och del annat.