Vi erbjuder företag och privatpersoner hälsoservice efter överenskommelse. Vår grundprincip är att erbjuda en god service och att ni alltid ska få det ni betalar för.

Grundavgift

200 krper år och anställd
 • Företag som tecknar sig för hälsoservice betalar en grundavgift på 200 kr per år och anställd.

Prioriterad service + sjukgymnast

800 krper år och anställd
 • Vi tar emot inom 24h och i detta ingår dessutom bedömning av sjukgymnast.

Utöver paketen tillkommer kostnad för de speciella undersökningar vi kommer överens om.

 • Enkel undersökning av sköterska 575 kr
 • Tillägg av EKG och allmänna blodprover som lever och njurfunktionsprov, blodfetter samt läkarbedömning med allmänstatus 1800 kr
 • Audiometri/spirometri 575 kr st
 • Ytterligare specialprov ex vis prostataprov PSA 275 kr
 • Influensavaccin om fler än 10st kan utföras på företaget 160 kr
 • Läkarundersökning med riskscore avseende hjärt-kärlsjukdom 1500 kr
 • Konsultation enbart sjuksköterska 575 kr
 • Utbildning första hjälpen 900 kr per timme
 • Körkort högre behörighet 1200 kr
 • Intyg och provtagning avseende alkolås 3500-7500 kr