Vi erbjuder företag och privatpersoner hälsoservice efter överenskommelse. Vår grundprincip är att erbjuda en god service och professionellt omhändertagande.

Grundavgift

200 krper år och anställd
 • Företag som tecknar sig för hälsoservice betalar en grundavgift på 200 kr per år och anställd.

Prioriterad service + sjukgymnast

800 krper år och anställd
 • Vi tar emot inom 24h och i detta ingår dessutom bedömning av sjukgymnast.

Utöver paketen tillkommer kostnad för de speciella undersökningar vi kommer överens om.

 • Enkel undersökning av sköterska 575 kr
 • Tillägg av EKG och allmänna blodprover som lever och njurfunktionsprov, blodfetter samt läkarbedömning med allmänstatus 2100 kr
 • Audiometri/spirometri 575 kr st
 • Ytterligare specialprov ex vis prostataprov PSA 275 kr
 • Influensavaccin om fler än 10st kan utföras på företaget 180 kr
 • Läkarundersökning med riskscore avseende hjärt-kärlsjukdom 1500 kr
 • Konsultation enbart sjuksköterska 575 kr
 • Utbildning första hjälpen 900 kr per timme
 • Körkort högre behörighet 1500 kr
 • Intyg och provtagning avseende alkolås 3500-7500 kr