Få hjälp med att sluta röka i Region Örebro län

Visst kan du sluta röka! – Vi hjälper dig till ett friskare liv

I Örebro län finns det många professionella tobaksavvänjare som kan stötta dig på din resa mot tobaksfrihet.

Forskning och erfarenhet visar att kontakt med en tobaksavvänjare ökar chanserna betydligt för att bli tobaksfri. Du får stöd och rådgivning kring hur du kan göra för att sluta med rökning och/eller snusning samt vad för läkemedel som kan passa dig.

Tobaksfria veckan v. 47 den 21-27 november. Det är en vecka då vi inom Region Örebro län uppmärksammar vårt tobakspreventiva arbete lite extra.

 

Läs gärna mer på 1177 om rökning och snusning