Allmänläkarbristen är fortfarande bedövande i vårt avlånga land. Särskilt svårt att rekrytera har landsbygdsvårdcentralerna. För vår del har vi sedan ett och ett halvt år regelbundet fått hjälp av Dr. Ingemar Borggren vid vårdcentralen. Vecka 19 kommer han att avsluta sin tjänstgöring hos oss. Till att börja med kommer vi att lösa detta med läkare från bemanningsföretag. Självfallet arbetar vi enträget på en mer permanent lösning.Ytterligare en personalförändring har skett. Vår mångåriga medarbetare och Kamrer Anna-Lena Eriksson har slutat och ersatts av Carola Persson. Vi önskar Anna-Lena lycka till i det nya arbetet i Askersund samtidigt som vi välkomnar Carola, närmast kommen från Stockholm men med rötter i vår kommun. En annan förändring är att vi lägger ned distriktssköterskemottagningen i Hjortkvarn i slutet av maj. Bakgrunden är att Hallsbergs Kommun tidigare ägt fastigheten och då inte tagit ut hyra för lokalen. För några år sedan sålde man fastigheten till en privatperson vilken tagit ut hyra och då har kommunen betalat halva hyran. Detta slutade man med vid årsskiftet. Med ett utomordentligt lågt besöksantal blir det ohållbart för oss med en hög årskostnad för lokalen. Mycket trist då verksamheten funnits i lokalen sedan slutet av 1800-talet. Det innebär dessutom ytterligare en motgång för samhället Hjortkvarn.