Vi får många frågor kring vaccin mot lunginflammation (även kallat pneumokockinfektion) och vad som orskar det. Pneumokocken är en av människans vanligaste bakterier. Den kan orsaka sjukdomar framförallt i luftvägarna, dessa kan ibland bli allvarliga och till och med livshotande. Det vanligaste är att man får öron- och bihåleinflammation men i allvarligare lägen lunginflammation, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.

Spridning av Pneumokockbakterier

Pneumokockbakterier sprider sig genom nära kontakter mellan människor. Exempelvis genom hosta, nysningar och direktkontakt. Det är väldigt vanligt att barn bär på dessa bakterier, speciellt när de umgås i täta grupper på daghem och förskolor. Smittan sprids och förs lätt ut till föräldrar och anhöriga. I Sverige får små barn sedan flera år tillbaka vaccin mot lunginflammation (pneumokocker) i det allmänna programmet.

Vem bör ta vaccin mot lunginflammation?

Pneumokockbakterier är den vanligaste orsaken till lunginflammation hos vuxna och är även den bakterie som orsakar flest dödsfall i lunginflammation. Redan i 50-årsåldern ökar risken betydligt för allvarliga pneumokockinfektioner. Tillsammans med andra sjukdomar samt nedsatt infektionsförsvar ökar risken betydligt. Med detta som bakgrund har Socialstyrelsen rekommenderat vaccin mot lunginflammation (pneumokocker) till personer över 65 års ålder eller till personer med nedsatt immunförsvar. Ofta uppmärksammar vi dem som kommer för influensavaccination om dessa risker och förordar då en vaccination för att kunna förebygga mot allvarlig lunginflammation.

Är du behov av vaccin mot lunginflammtion? Kontakta Pålsboda Vårdcentral så svarar vi på frågor och hjälper dig med vaccinationen mot pneumokocker.