Pneumokocken är en av människans vanligaste bakterier.Den kan orsaka sjukdomar i framförallt luftvägarna, ibland allvarliga och till och med livshotande. Ofta blir det öron- och bihåleinflammation men i allvarligare lägen lunginflammation, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.Spridning av pneumokockbakterien sker genom nära kontakter mellan människor exempelvis hosta, nysningar eller direktkontakt. Vanligt är att barn bär på dessa bakterier speciellt i täta grupper på daghem och förskolor och därifrån förs smittan lätt ut till föräldrar och anhöriga.Sedan flera år får små barn i det allmänna programmet vaccin mot pneumokocker.

Pneumokockbakterier är den vanligaste orsaken till lunginflammation hos vuxna och är även den bakterie som orsakar flest dödsfall i lunginflammation. Redan i 50-årsåldern ökar risken betydligt för allvarliga pneumokockinfektioner. Samtidigt med andra sjukdomar eller nedsatt infektionsförsvar ökar risken betydligt.Med detta som bakgrund har Socialstyrelsen rekommenderat pneumokockvaccin till personer över 65 års ålder eller till personer med nedsatt immunförsvar. Ofta uppmärksammar vi dem som kommer för influensavaccination på dessa risker och förordar då även detta enkla sätt att förebygga allvarlig lunginflammation.

Kontakta oss på Pålsboda Vårdcentral om Du vill vaccinera Dig mot pneumokocker eller om det finns frågor om vaccinet eller vaccinationen.

bildkälla: Wikipedia