Struma betyder helt enkelt förstoring av en sköldkörtel och betyder inte alltid problem som behöver åtgärdas. Jodbrist kan ge upphov till förstoring. Ibland kan förstoringen medföra trycksymtom och av den anledningen tvinga till åtgärder. I en nordisk befolkning har 4-5 % över- eller underfunktion i sköldkörteln, kvinnor överrepresenterade. Underfunktion ( hypothyreos eller Basedows sjukdom ) kan yttra sig som trötthet, nedstämdhet, allmän sjukdomskänsla och en rad andra symtom. Vanligen beror hypothyreos på bildandet av kroppsegna antikroppar mot den egna sköldkörteln. Diagnos fastställs genom blodprov och behandlingen består i dagligt intag av läkemedel med sköldkörtelhormon. Överfunktion ( hyperthyreos ) orsakas vanligen av Graves’s sjukdom, sköldkörtelcystor eller inflammation i körteln. Detta ger ofta värmekänsla, svettningar, nervositet, hjärtklappning, skakighet och muskelsvaghet. Även denna diagnos bekräftas med blodprov och ofta kompletteras med isotopundersökning. Behandlingen kan bestå i kirurgi, radiojodbehandling eller thyreostatika ( sköldkörtelhämmande  medel ). Efter denna inledande behandling behöver de flesta få dagligt tillägg med sköldkörtelhormon i tablettform och följs regelbundet på samma sätt som patienter med hypothyreos. Vid vårdcentralen i Pålsboda har vi gjort det enkelt att kontrollera dessa blodprov, speciell läkarordination behövs ej.

Bildkälla: Wikipedia