Vaccin mot bältros

Bältros eller herpes zoster orsakas av ett virus, herpesvirus, som också tidigare i livet orsakar vattkoppor. Alla som…


Hypogonadism - mannens övergångsålder.

Hypogonadism är ett tillstånd som innebär att man får låga nivåer av testosteron i blodet. Detta kan ha olika orsaker…


Vaccinera mot gräspollenallergi

Allergi är en växande folksjukdom. Cirka 25 % av befolkningen beräknas lida av någon form av allergi. Vid allergi…


Gamla och läkemedel

För snart 20 år sedan började vi vid vårdcentralen i Pålsboda med regelbundna läkemedelsgenomgångar för gamla patienter…


sköldkörtel

Struma och andra sköldkörtelsjukdomar

Struma betyder helt enkelt förstoring av en sköldkörtel och betyder inte alltid problem som behöver åtgärdas. Jodbrist…


Malignt melanom

Malignt melanom - ingen skönhetsfläck

Malignt melanom är en av de hudsjukdomar som ökar mest i Sverige.Vid tidiga former är den oftast botbar. Sök därför…


När skall ryggen röntgas?

Ryggont är en mycket vanlig "åkomma". De flesta med en akut påkommen ryggsmärta blir återställda inom 3-4 veckor,…